31 thg 12, 2017

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Bán và cho thuê cần cẩu bánh xích
Bán và cho thuê cần cẩu bánh xích

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Cần cẩu bánh xích 

SK235
Máy xúc đâò SK235

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Máy khoan cọc nhồi

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Máy khoan cọc nhồi

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Cho thuê cẩu bánh xích

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Bán máy xúc đâò SK235

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Cho thuê cẩu bánh xích

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Bán cẩu bánh xích


Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Cho thuê máy khoan cọc nhồi

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Bán ống sing

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường


Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường


Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường


Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Máy khoan cọc nhồi

Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường
Hình ảnh thiết bị thi công- cẩu bánh xích cho thuê tại công trường


Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê


Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuêMáy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuêMáy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê


Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê


Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê
Máy khoan cọc nhồi bán và cho thuê

Đầu khoan nhồi bán và cho thuê
Đầu khoan nhồi bán và cho thuê


Thùng ben bán và cho thuê
Thùng ben bán và cho thuê
Đầu khoan nhồi bán và cho thuê
Đầu khoan nhồi bán và cho thuê

Thùng ben bán và cho thuê
Thùng ben bán và cho thuê

Ống sing bán và cho thuê
Ống sing bán và cho thuê

Ống sing bán và cho thuê
Ống sing bán và cho thuê

Thùng ben bán và cho thuê
Thùng ben bán và cho thuê


Máy xúc SK235
Máy xúc SK235

Lê động  thổ
Lễ động thổ

Bán và cho thuê cẩu xích
Bán và cho thuê cẩu xích
Bán và cho thuê cẩu xích
Bán và cho thuê cẩu xích

Gầu khoan bán và cho thuê
Gầu khoan bán và cho thuê

Gầu khoan bán và cho thuê
Gầu khoan bán và cho thuê

Ống sing bán và cho thuê
Ống sing bán và cho thuê

cần cẩu bánh xích bán và cho thuê

cần cẩu bánh xích bán và cho thuê


cần cẩu bánh xích bán và cho thuê
cần cẩu bánh xích bán và cho thuê

cần cẩu bánh xích bán và cho thuê
cần cẩu bánh xích bán và cho thuê
==============================
Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành, khác: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét