1 thg 1, 2018

CRAWLER CRANE 100 TONS FOR RENTER

CRAWLER CRANE 100 TONS FOR RENTER


CHO THUÊ CẨU BÁNH XÍCH 100 TẤN KH500-3

CRAWLER CRANE 100 TONS KH500-3 FOR RENTER

出租100KH500-3起重

임대 100 KH500-3 크롤러 크레

BÁN CẨU BÁNH XÍCH 100 TẤN KH500-3
CRAWLER CRANE 100 TONS FOR SELL

100KH500-3起重

판매 100 KH500-3 크롤러 크레

Mobiphone: 0084 989 134 217


http://www.xetaivietnam.vn/2018/01/cau-banh-xich-100-tan-hitachi-kh500-3.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét