CẦN CẨU BÁNH XÍCH ĐÃ QUA SỬ DỤNG HITACHI

VỚI THƯƠNG HIỆU CẦN CẨU HITACHI HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN.

CẦN CẨU BÁNH XÍCH ĐÃ QUA SỬ DỤNG KOBELCO

VỚI THƯƠNG HIỆU CẦN CẨU KOBELCO HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN.

MUA-BÁN-CHO THUÊ CẦN CẨU

VỚI THƯƠNG HIỆU GẦM XÍCH HÀNG ĐẦU TRUNG QUỐC .

CẦN CẨU THÁP TOPSKY

VỚI THƯƠNG HIỆU CẦN CẨU THÁP TOPSKY HÀNG ĐẦU TRUNG QUỐC.

CẦN CẨU BÁNH XÍCH FUWA

VỚI THƯƠNG HIỆU CẦN CẨU BÁNH XÍCH FUWA HÀNG ĐẦU TRUNG QUỐC.

27 thg 7, 2018

Lá xích Hitachi KH250

Bán Lá xích Hitachi KH250


Lá xích Hitachi KH250

Lá xích Hitachi KH250


Lá xích Hitachi KH250

Lá xích Hitachi KH250
==============================
Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


Lá xích Kobelco 7070

Bán Lá xích Kobelco 7070Bán Lá xích Kobelco 7070

Bán Lá xích Kobelco 7070

Bán Lá xích Kobelco 7070

Bán Lá xích Kobelco 7070


==============================
Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


Lá xích SUMITOMO LS120RH5

Bán Lá xích SUMITOMO LS120RH5
Lá xích SUMITOMO LS120RH5

Lá xích SUMITOMO LS120RH5

Bán Lá xích SUMITOMO LS120RH5

Bán Lá xích SUMITOMO LS120RH5


==============================
Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


Lá xích SUMITOMO LS138RH5

Bán Lá xích SUMITOMO LS138RH5Lá xích SUMITOMO LS138RH5

Lá xích SUMITOMO LS138RH5

Lá xích SUMITOMO LS138RH5

Lá xích SUMITOMO LS138RH5


==============================
Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


Bán lá xích Manitowoc 10000

Bán lá xích Manitowoc 10000 
Bán lá xích Manitowoc 10000

Bán lá xích Manitowoc 10000 

Bán lá xích Manitowoc 10000

Bán lá xích Manitowoc 10000 


Bán lá xích Manitowoc 10000
Bán lá xích Manitowoc 10000 

===========================================

==============================
Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


23 thg 7, 2018

Bán lá xích cần cẩu Hitachi KH180

Bán lá xích cần cẩu Hitachi KH180


Bán lá xích cần cẩu Hitachi KH180

Bán lá xích cần cẩu Hitachi KH180

Bán lá xích cần cẩu Hitachi KH180

Bán lá xích cần cẩu Hitachi KH180======================================

Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


Lá xích cần cẩu Hitachi KH230

Bán lá xích cần cẩu Hitachi KH230


Lá xích cần cẩu Hitachi KH230

Lá xích cần cẩu Hitachi KH230

Lá xích cần cẩu Hitachi KH230

Lá xích cần cẩu Hitachi KH230


==============================================

Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


Lá xích kobelco CKE2500

Bán Lá xích cần cẩu kobelco CKE2500


Bán Lá xích cần cẩu kobelco CKE2500

Bán Lá xích cần cẩu kobelco CKE2500

Bán Lá xích cần cẩu kobelco CKE2500

Bán Lá xích cần cẩu kobelco CKE2500


========================================================

Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


Lá xích Sumitomo LS118RH5

Bán Lá xích Sumitomo LS118RH5

Lá xích Sumitomo LS118RH5

Lá xích Sumitomo LS118RH5

Lá xích Sumitomo LS118RH5
Lá xích Sumitomo LS118RH5


===========================================

Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


Lá xích Hitachi KH300

Bán Lá xích Hitachi KH300


Lá xích Hitachi KH300

Lá xích Hitachi KH300

Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Lá xích hitachi Kh500

Bán Lá xích hitachi Kh500

Lá xích hitachi Kh500

Lá xích hitachi Kh500

Xem thêm:
Điện thoại mua- bán- thuê: 0989 134 217 
Điện thoại bảo hành vv: 0436.789.560 Fax: 0436.789.557
Địa chỉ: Km 10.5 Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.