25 thg 4, 2019

BÁN MÂM QUAY TOA MÁY XÚC KOMATSU

BÁN MÂM QUAY TOA MÁY XÚC KOMATSU

Nếu máy xúc của quý vị đã cũ, bắt buộc phải thay mâm xoay. Quý vị nên mua mâm quay do Trung quốc sản xuất. 

Dr Lợi - Điện thoại &ZALO: 0989 134 217

Trân trọng giới thiệu: MÂM XOAY MÁY XÚC ĐÀO KOMATSU

Hàng mới 100%
Xuất xứ: Trung quốc
BÁN MÂM QUAY TOA MÁY XÚC KOMATSU
BÁN MÂM QUAY TOA MÁY XÚC KOMATSU

Thông số và giá sơ bộ model như sau:

1.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC340

Mã danh điểm của hãng komatsu: 207-25-61200
Đường kính ngoài: 1532mm
Đường kính trong:1235 mm
Chiều cao tổng thể:124 mm
Chiều cao vòng ngoài:95 mm
Chiều cao vòng trong:113 mm
Số lỗ vòng ngoài: 35 lỗ phi 26
Số lỗ vòng trong: 40 lỗ M24*3
Trọng lượng: 500kg
Số răng: 90 răng

Giá: 4.400 USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.
Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 

2.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC340LC-7

Mã danh điểm của hãng komatsu: 207-25-61100
Đường kính ngoài: 1532mm
Đường kính trong:1235 mm
Chiều cao tổng thể: 125mm
Chiều cao vòng ngoài: 95mm
Chiều cao vòng trong: 113mm
Số lỗ vòng ngoài:35 phi 26 
Số lỗ vòng trong: 40-M24
Trọng lượng: 500kg
Số răng: 90răng

Giá: 4.400 USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.
Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


3.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC340LC-6


Mã danh điểm của hãng komatsu: 207-25-68200
Đường kính ngoài: 1532mm
Đường kính trong: 1235mm
Chiều cao tổng thể: 125mm
Chiều cao vòng ngoài: 95mm
Chiều cao vòng trong:113 mm
Số lỗ vòng ngoài: 35-phi26
Số lỗ vòng trong: 40-M24E
Trọng lượng: 500kg
Số răng: 90răng

Giá: 4.200USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


4.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC360-7

Mã danh điểm của hãng komatsu
Đường kính ngoài: 1532mm
Đường kính trong: 1235mm
Chiều cao tổng thể: 125mm
Chiều cao vòng ngoài: 95mm
Chiều cao vòng trong: 113mm
Số lỗ vòng ngoài: 35-phi26
Số lỗ vòng trong: 40-M24E
Trọng lượng:500 kg
Số răng: 90răng

Giá: 4.400USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.


Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


5.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC380LC-6K

Mã danh điểm của hãng komatsu: 207-25-61200
Đường kính ngoài: 1532mm
Đường kính trong:1235 mm
Chiều cao tổng thể:124 mm
Chiều cao vòng ngoài:95 mm
Chiều cao vòng trong:113 mm
Số lỗ vòng ngoài: 35 lỗ phi 26
Số lỗ vòng trong: 40 lỗ M24*3
Trọng lượng: 500kg
Số răng: 90 răng

Giá: 4.400 USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


6.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC400-3

Mã danh điểm của hãng komatsu: 208-25-00022
Đường kính ngoài: mm
Đường kính trong: mm
Chiều cao tổng thể: mm
Chiều cao vòng ngoài: mm
Chiều cao vòng trong: mm
Số lỗ vòng ngoài: 
Số lỗ vòng trong: 
Trọng lượng: 580 kg
Số răng: răng

Giá: 4.600USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 

7.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC400-5/PC400-6/PC400-7/PC400LC-5/PC400LC-6

Mã danh điểm của hãng komatsu: 208-25-52101
Đường kính ngoài: mm
Đường kính trong: mm
Chiều cao tổng thể: mm
Chiều cao vòng ngoài: mm
Chiều cao vòng trong: mm
Số lỗ vòng ngoài: 
Số lỗ vòng trong: 
Trọng lượng: 580kg
Số răng: răng

Giá: 4.600USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 

8.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC600-7/PC600LC-6/

Mã danh điểm của hãng komatsu: 21M-25-11100
Đường kính ngoài: 1794mm
Đường kính trong:1380 mm
Chiều cao tổng thể: 190mm
Chiều cao vòng ngoài: 138mm
Chiều cao vòng trong: 160mm
Số lỗ vòng ngoài: 35-PHI33
Số lỗ vòng trong: 44-PHI29
Trọng lượng: 1150 kg
Số răng: 200răng

Giá: 12.000USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


9.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC228US-3

Mã danh điểm của hãng komatsu: 22U-25-00201
Đường kính ngoài: 1322mm
Đường kính trong: 1082mm
Chiều cao tổng thể: 100mm
Chiều cao vòng ngoài: 76mm
Chiều cao vòng trong: 90mm
Số lỗ vòng ngoài: 32-PHI26
Số lỗ vòng trong: 36-M20
Trọng lượng: 280kg
Số răng:110 răng

Giá: 2.600USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


10.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC160-7

Mã danh điểm của hãng komatsu: 21K-25-00101
Đường kính ngoài: 1224mm
Đường kính trong: 973mm
Chiều cao tổng thể: 82mm
Chiều cao vòng ngoài:67 mm
Chiều cao vòng trong: 74mm
Số lỗ vòng ngoài: 32-PHI24
Số lỗ vòng trong: 36-M22
Trọng lượng: kg
Số răng: 99răng

Giá: 2.000USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


==============
Xem thêm Mâm quay toa máy xúc khác

 ==============
Xin quý khách like và chia sẻ giúp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét