CẦN CẨU BÁNH XÍCH ĐÃ QUA SỬ DỤNG HITACHI

VỚI THƯƠNG HIỆU CẦN CẨU HITACHI HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN.

CẦN CẨU BÁNH XÍCH ĐÃ QUA SỬ DỤNG KOBELCO

VỚI THƯƠNG HIỆU CẦN CẨU KOBELCO HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN.

MUA-BÁN-CHO THUÊ CẦN CẨU

VỚI THƯƠNG HIỆU GẦM XÍCH HÀNG ĐẦU TRUNG QUỐC .

CẦN CẨU THÁP TOPSKY

VỚI THƯƠNG HIỆU CẦN CẨU THÁP TOPSKY HÀNG ĐẦU TRUNG QUỐC.

CẦN CẨU BÁNH XÍCH FUWA

VỚI THƯƠNG HIỆU CẦN CẨU BÁNH XÍCH FUWA HÀNG ĐẦU TRUNG QUỐC.

25 thg 4, 2019

BÁN MÂM QUAY TOA MÁY XÚC KOMATSU

BÁN MÂM QUAY TOA MÁY XÚC KOMATSU

Nếu máy xúc của quý vị đã cũ, bắt buộc phải thay mâm xoay. Quý vị nên mua mâm quay do Trung quốc sản xuất. 

Dr Lợi - Điện thoại &ZALO: 0989 134 217

Trân trọng giới thiệu: MÂM XOAY MÁY XÚC ĐÀO KOMATSU

Hàng mới 100%
Xuất xứ: Trung quốc
BÁN MÂM QUAY TOA MÁY XÚC KOMATSU
BÁN MÂM QUAY TOA MÁY XÚC KOMATSU

Thông số và giá sơ bộ model như sau:

1.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC340

Mã danh điểm của hãng komatsu: 207-25-61200
Đường kính ngoài: 1532mm
Đường kính trong:1235 mm
Chiều cao tổng thể:124 mm
Chiều cao vòng ngoài:95 mm
Chiều cao vòng trong:113 mm
Số lỗ vòng ngoài: 35 lỗ phi 26
Số lỗ vòng trong: 40 lỗ M24*3
Trọng lượng: 500kg
Số răng: 90 răng

Giá: 4.400 USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.
Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 

2.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC340LC-7

Mã danh điểm của hãng komatsu: 207-25-61100
Đường kính ngoài: 1532mm
Đường kính trong:1235 mm
Chiều cao tổng thể: 125mm
Chiều cao vòng ngoài: 95mm
Chiều cao vòng trong: 113mm
Số lỗ vòng ngoài:35 phi 26 
Số lỗ vòng trong: 40-M24
Trọng lượng: 500kg
Số răng: 90răng

Giá: 4.400 USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.
Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


3.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC340LC-6


Mã danh điểm của hãng komatsu: 207-25-68200
Đường kính ngoài: 1532mm
Đường kính trong: 1235mm
Chiều cao tổng thể: 125mm
Chiều cao vòng ngoài: 95mm
Chiều cao vòng trong:113 mm
Số lỗ vòng ngoài: 35-phi26
Số lỗ vòng trong: 40-M24E
Trọng lượng: 500kg
Số răng: 90răng

Giá: 4.200USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


4.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC360-7

Mã danh điểm của hãng komatsu
Đường kính ngoài: 1532mm
Đường kính trong: 1235mm
Chiều cao tổng thể: 125mm
Chiều cao vòng ngoài: 95mm
Chiều cao vòng trong: 113mm
Số lỗ vòng ngoài: 35-phi26
Số lỗ vòng trong: 40-M24E
Trọng lượng:500 kg
Số răng: 90răng

Giá: 4.400USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.


Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


5.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC380LC-6K

Mã danh điểm của hãng komatsu: 207-25-61200
Đường kính ngoài: 1532mm
Đường kính trong:1235 mm
Chiều cao tổng thể:124 mm
Chiều cao vòng ngoài:95 mm
Chiều cao vòng trong:113 mm
Số lỗ vòng ngoài: 35 lỗ phi 26
Số lỗ vòng trong: 40 lỗ M24*3
Trọng lượng: 500kg
Số răng: 90 răng

Giá: 4.400 USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


6.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC400-3

Mã danh điểm của hãng komatsu: 208-25-00022
Đường kính ngoài: mm
Đường kính trong: mm
Chiều cao tổng thể: mm
Chiều cao vòng ngoài: mm
Chiều cao vòng trong: mm
Số lỗ vòng ngoài: 
Số lỗ vòng trong: 
Trọng lượng: 580 kg
Số răng: răng

Giá: 4.600USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 

7.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC400-5/PC400-6/PC400-7/PC400LC-5/PC400LC-6

Mã danh điểm của hãng komatsu: 208-25-52101
Đường kính ngoài: mm
Đường kính trong: mm
Chiều cao tổng thể: mm
Chiều cao vòng ngoài: mm
Chiều cao vòng trong: mm
Số lỗ vòng ngoài: 
Số lỗ vòng trong: 
Trọng lượng: 580kg
Số răng: răng

Giá: 4.600USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 

8.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC600-7/PC600LC-6/

Mã danh điểm của hãng komatsu: 21M-25-11100
Đường kính ngoài: 1794mm
Đường kính trong:1380 mm
Chiều cao tổng thể: 190mm
Chiều cao vòng ngoài: 138mm
Chiều cao vòng trong: 160mm
Số lỗ vòng ngoài: 35-PHI33
Số lỗ vòng trong: 44-PHI29
Trọng lượng: 1150 kg
Số răng: 200răng

Giá: 12.000USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


9.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC228US-3

Mã danh điểm của hãng komatsu: 22U-25-00201
Đường kính ngoài: 1322mm
Đường kính trong: 1082mm
Chiều cao tổng thể: 100mm
Chiều cao vòng ngoài: 76mm
Chiều cao vòng trong: 90mm
Số lỗ vòng ngoài: 32-PHI26
Số lỗ vòng trong: 36-M20
Trọng lượng: 280kg
Số răng:110 răng

Giá: 2.600USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


10.MÂM XOAY MÁY ĐÀO PC160-7

Mã danh điểm của hãng komatsu: 21K-25-00101
Đường kính ngoài: 1224mm
Đường kính trong: 973mm
Chiều cao tổng thể: 82mm
Chiều cao vòng ngoài:67 mm
Chiều cao vòng trong: 74mm
Số lỗ vòng ngoài: 32-PHI24
Số lỗ vòng trong: 36-M22
Trọng lượng: kg
Số răng: 99răng

Giá: 2.000USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 


==============
Xem thêm Mâm quay toa máy xúc khác

 ==============
Xin quý khách like và chia sẻ giúp

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS80

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS80

Nếu máy xúc của quý vị đã cũ, bắt buộc phải thay mâm xoay. Quý vị nên mua mâm quay do Trung quốc sản xuất. 

Trân trọng giới thiệu: MÂM XOAY MÁY XÚC ĐÀO

Hàng mới 100%
Xuất xứ: Trung quốc
Thông số chi tiết: Đang cập nhật


Giá: 1.900USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.
Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 

LH: 0989 134 217
MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS80

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS80

===============

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS360

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS360

Trân trọng giới thiệu: MÂM XOAY MÁY XÚC ĐÀO

Hàng mới 100%
Xuất xứ: Trung quốc
Mã danh điểm của hãng JCB: JSB0022

Thông số sơ bộ:

Đường kính ngoài: 1462mm
Đường kính trong: 1190mm
Chiều cao tổng thể: 136mm
Chiều cao vòng ngoài: mm
Chiều cao vòng trong: mm
Số lỗ vòng ngoài: 36 lỗ
Số lỗ vòng trong: 30lỗ 
Trọng lượng: 570kg
Số răng: 86 răng

Giá: 5.300USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.
Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 
LH: 0989 134 217

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS360

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS360

MÁY XÚC JCB JS360
MÁY XÚC JCB JS360
==================

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS330

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS330


Nếu máy xúc của quý vị đã cũ, bắt buộc phải thay mâm xoay. Quý vị nên mua mâm quay do Trung quốc sản xuất. 

Trân trọng giới thiệu: MÂM XOAY MÁY XÚC ĐÀO

Hàng mới 100%
Xuất xứ: Trung quốc
Mã danh điểm của hãng JCB: 

Thông số sơ bộ:

Đường kính ngoài: 1509 mm
Đường kính trong: 1192mm
Chiều cao tổng thể: 135mm
Chiều cao vòng ngoài: 100mm
Chiều cao vòng trong: 125mm
Số lỗ vòng ngoài: 38 lỗ -Phi26
Số lỗ vòng trong: 43lỗ -M24
Trọng lượng: 570kg
Số răng: 86 răng

Giá: 5.300USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.
Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 

LH: 0989 134 217

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS330

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS330

MÁY XÚC JCB JS330
MÁY XÚC JCB JS330

==============
Xem thêm Mâm quay toa máy xúc khácMÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS240

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS240


Nếu máy xúc của quý vị đã cũ, bắt buộc phải thay mâm xoay. Quý vị nên mua mâm quay do Trung quốc sản xuất. 

Trân trọng giới thiệu: MÂM XOAY MÁY XÚC ĐÀO

Hàng mới 100%
Xuất xứ: Trung quốc
Mã danh điểm của hãng JCB: 916/10029

Thông số sơ bộ:

Đường kính ngoài: 1510mm
Đường kính trong: 1193mm
Chiều cao tổng thể: 135mm
Chiều cao vòng ngoài: 101mm
Chiều cao vòng trong: 125mm
Số lỗ vòng ngoài:38lỗ -Phi 26
Số lỗ vòng trong: 30lỗ -M22
Trọng lượng: 450kg
Số răng: 86 răng

Giá: 4.100USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.
Thời gian giao hàng: theo từng thời điểm. 
LH: 0989 134 217


MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS240
MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS240
MÁY XÚC JCB JS240
MÁY XÚC JCB JS240MÁY XÚC JCB JS240
============

Xem thêm Mâm quay toa máy xúc khác
==============
Xin quý khách like và chia sẻ giúp

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS130

MÂM QUAY TOA MÁY XÚC JCB JS130Nếu máy xúc của quý vị đã cũ, bắt buộc phải thay mâm xoay. Quý vị nên mua mâm quay do Trung quốc sản xuất. 

Trân trọng giới thiệu: MÂM XOAY MÁY XÚC ĐÀO

Hàng mới 100%
Xuất xứ: Trung quốc
Mã danh điểm của hãng JCB: JNB0146

Thông số sơ bộ:

Đường kính ngoài: 1174mm
Đường kính trong: 972mm
Chiều cao tổng thể: 80mm
Chiều cao vòng ngoài: 56mm
Chiều cao vòng trong: 70mm
Số lỗ vòng ngoài: 28 lỗ - phi 18
Số lỗ vòng trong: 36lỗ -M16
Trọng lượng: 230kg
Số răng: 96 răng

Giá: 1.900USD tương đương ..VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.
Thời gian giao hàng: thỏa thuận. 

LH: 0989 134 217

=====
Xem thêm Mâm quay toa máy xúc khác


==============
Xin quý khách like và chia sẻ giúp